Idea

HIPERIA to przestrzeń opierająca się na naturalnych prawach wypływających z wiedzy, rozsądku i świadomości.

Kreacji życia według zasad sprawiedliwości i moralności.

Tworzeniu płaszczyzny, na której będą spotykali się ludzie mający potrzebę zdrowego życia, wyobraźnię mogącą stworzyć zasady przyszłości i determinację do jej budowy w otaczającej nas, codziennej rzeczywistości.

 

Nasze cele

1. Stworzenie platformy medialnej, która będzie przystanią mentalną dla ludzi o nowoczesnych poglądach wychodzących z obecnego systemu przekonań.

2. Stworzenie platformy do wzajemnych kontaktów ludzi zarówno w internecie jak i w „realu”.

3. Stworzenie bazy informacyjnej oraz bazy wiedzy służącej do poszerzania horyzontów myślowych, świadomości oraz samorozwoju.

4. Zbudowanie miejsca, w którym mogliby wspólnie zamieszkać pionierzy przyszłości aby testować w nim nowe technologie oraz nową organizację społeczno-ekonomiczną.

 

 

Czym jest HIPERIA...

HIPERIA jest krainą wspartą na fundamentach nowoczesnej wiedzy i moralności wynikającej ze świadomości. Jest wyspą pewności jutra w rozpadającym się starym matriksie. Światem, w którym nie ma już manipulacji, oszustwa, fałszu i iluzji; w którym budowa relacji międzyludzkich jest wsparta na sprawiedliwości.

Do HIPERII zapraszamy ludzi, którzy chcą zmienić treści i wartości starego świata na treści przyszłości. Zamieniamy bowiem wiarę na wiedzę, nadzieję na rozsądek, fałszywą miłość na świadomość.

Zapraszamy ludzi, którzy mają dość odwagi aby stanąć z otwartą przyłbicą przed tłumem wrogich, aczkolwiek bezradnych ofiar obecnego systemu i mają czelność sprzeciwić się niewidzialnym siłom jego władców.

Którzy mają wyobraźnię mogącą stworzyć zasady dla przyszłości.

Którzy mają dość determinacji aby płynąć pod prąd szukając nowych, nieodkrytych lądów, na których będą budować materialną krainę HIPERII.

Królować w niej będzie sprawiedliwość wynikająca ze świadomości i dążenia do dobra.

Współpraca jest nieodzowna w procesie skutecznego tworzenia. Otwartość umysłu na wiedzę szerszą niż ta pochodząca ze zmanipulowanego systemu. Dążenie do harmonijnych relacji wynikających ze zrozumienia indywidualności jednostki i jej prawa do własnego rozwoju.

 

Zapraszamy również tych, którzy niekoniecznie mają siłę i odwagę pionierów, ale myślą i duchem chcą ich wspierać.

 

Mogłoby się wydawać, że idea życia w sprawiedliwości i moralności jest truizmem gdyż od zawsze ludzkości przyświeca ten szczytny cel ale nigdy nie udało się nawet do niego zbliżyć. Jest to więc utopia i skrajny idealizm nie mający nic wspólnego z rozsądkiem. Tak mogłoby się wydawać. Jednak istnieje prawo naturalne, czyli prawo wszechświata, inni powiedzą - boskie prawo, w którym ten utopijny cel jest zawarty.

Prawo to jest w wielu z nas uwewnętrznionym kręgosłupem moralnym, niekoniecznie nawet w pełni uświadomionym. Do niego właśnie dąży wielu ludzi i chce aby zostało ono objawione w świecie materialnym. Dążenie ich jest motorem humanitarnych zmian w naszej cywilizacji i przeszkodą dla ludzi niegodziwych i egoistycznych, których nie obchodzą inne względy niż ich prywatny interes i którym przyświeca hasło „ A po nas może być nawet potop”.

My pragniemy zgromadzić wokół siebie tych, którzy mają mocno ugruntowany kręgosłup moralny i których wewnętrzna potrzeba życia zgodnie ze sobą pcha do szukania możliwości takiego spełnienia.

Kręgosłup moralny – nie jest równoznaczny z przestrzeganiem prawa panującego w danym momencie, nie jest również mechanicznym uznaniem modnych przekonań; nie wiąże się z tzw. moralnością wynikająca z tradycji, savoir-vivre i zwyczajów. Często wręcz przeczy tym zasadom i staje w obronie prawdziwej moralności i sprawiedliwości wynikającej z praw wszechświata, które dziedziczone są wraz z życiem jako takim. 

To wewnętrzne. niezachwiane poczucie tego co powinno być. Jest latarnią w wyborze kierunków zmierzających do rozwoju. Wewnętrzną wiedzą o prawach wszechświata (boskich). Życie powodowane taką siłą nie jest utopią. Przeciwnie jest wielką prawdą, której materializacja powinna być łatwa bo prawda ta jest podstawą przestrzeni, którą jesteśmy.

 

Sprawiedliwość

Jest wypadkową właściwie wszystkich praw kosmicznych. Jest uwewnętrznieniem tych praw i podstawą do tworzenia harmonijnych relacji w dążeniu do rozwoju.
Wyczucie sprawiedliwości jest efektem stanu bycia istoty, czyli faktycznego, wdrożonego w jej prywatną przestrzeń poziomu świadomości. Poczucie sprawiedliwości jest bowiem wykładnikiem tego poziomu i jednym z dowodów na niego.
Wyczucie sprawiedliwości jest podstawą do otrzymania przez istotę kompetencji do pełnienia ważnych funkcji w strukturach hierarchii.
Istota nie mająca wyczucia tego, co jest sprawiedliwe celowo i z rozmysłem omijająca sprawiedliwość nie powinna zajmować stanowisk decyzyjnych w jakichkolwiek strukturach bo prowadzi to do patologii wynikającej z łamania praw kosmicznych.

 

Opieramy się na:

· szerzeniu prawdziwej informacji o świecie;

· propagowaniu zdrowego stylu życia i podejścia do człowieka według nowego paradygmatu;

· propagowaniu medycyny naturalnej;

· propagowaniu w różnych formach wartości opartych na nowym paradygmacie społecznym i naukowym.

 

 

 

 

Jeśli powyższe idee i Tobie są bliskie, połączmy siły w działaniu dla lepszej przyszłości!

Obecnie jesteśmy platformą, ułatwiającą kontakty między ludźmi chcącymi tworzyć nowy świat - tworzymy sieć autentycznych powiązań między ludźmi.

Jeśli również Ty czujesz pasję do tworzenia wielkich rzeczy, a Twojej Istocie nie wystarcza jałowe życie służące zaledwie przetrwaniu i konsumpcji dóbr, jeżeli chcesz wziąć udział w grze tworzenia dla przyszłości - zapraszamy do współpracy!

Wychodzimy poza internet do realnego świata. 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Oceń ten artykuł
(25 głosów)