Kontrowersje wokół medycyny naturalnej

Do najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających spore emocje w świecie medycznym leków należą leki homeopatyczne. Wiele z nich nie posiada odpowiednich atestów i nie są one zakwalifikowane jako widniejące na listach Ministerstwa Zdrowia. Mimo to jednak medycyna naturalna bardzo chętnie sięga do tych wodnych roztworów, narzucając im niejako miano leczniczych.

Należy jednak pamiętać, że wiele receptur pochodzi z czasów dość odległych, często są one historyczną pamiątką po przodkach i ich działanie nie jest w żaden sposób udokumentowanie i potwierdzone. To właśnie główne pole bitwy między medycyną niekonwencjonalną, jaką jest homeopatia, a medycyną praktyczną czyli konwencjonalną.

Niektórzy naukowcy wprost nazywają homeopatię pseudonauką i zwykłym oszustwem, które absolutnie nie może być uznawane za sposób leczenia. Dowodzą przy tym, że działanie leków może okazać się już nie tylko nieskuteczne, ale zwyczajnie szkodliwe i zagrażające życiu pacjentów. Trudno jednak zaprzeczyć, że niektórzy chorzy faktycznie czują się lepiej po takiej kuracji.